Scheiden in overleg via mediation

Posted on

  Bij een overlegscheiding maak je samen in goed overleg afspraken door middel van mediation. De mediator begeleidt jullie gedurende het hele scheidingstraject. Op deze pagina lees je meer over de toegevoegde waarde van een mediator bij een scheiding en wat deze kenmerken betekenen.   Voordelen mediation Een overlegscheiding kent vele voordelen ten opzichte van […]

Bijstand en alimentatie; het bijstandsverhaal

Posted on

Als je niet in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen kunt voorzien, dan heb je mogelijk recht op bijstand. Als je na de scheiding alimentatie ontvangt voor jezelf en/of voor je minderjarige kinderen, dan wordt deze hierop in mindering gebracht. Voor alimentatie die thuiswonende meerderjarige kinderen (tussen de 18 en 21 jaar) ontvangen, […]

Pensioen verdelen bij scheiding

Posted on

U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.   Pensioenfonds over scheiding informeren De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hier geen […]

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Posted on

Als ex-partners ben je niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar, maar ook naar jullie kinderen indien jullie die hebben. De partner die alimentatieplichtig is, moet in dat geval kinderalimentatie betalen. Hij of zij moet naar draagkracht mee betalen aan de kosten die gepaard gaan met opvoeding en verzorging van de kinderen. Deze kinderalimentatie is verplicht totdat […]

5 misverstanden over scheiden

Posted on

Er bestaan veel misverstanden over scheiden, zoals over de kosten over het inschakelen van een advocaat en de rechten van elke ouder. Ik omschrijf hier de 5 meest voorkomende misverstanden en zal ook uitleggen waarom het over een misverstand gaat.   1. Scheiden kost veel geld Scheiden is helaas niet gratis. Trouwen is dat ook […]

Arbeidsmediation: top 10 meest gestelde vragen

Posted on

1. Wat is mediation? Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplossen. Een mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Het zijn partijen die uiteindelijk zelf het conflict oplossen. 2. Hoe verloopt een mediationtraject? Een mediationtraject […]

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?

Posted on

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Ouderschapsplan verplicht Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor: […]

Scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap melden bij pensioenfonds

Posted on

Gaat u scheiden of laat u uw geregistreerd partnerschap ontbinden? Dan hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. U moet uw scheiding wel melden bij het pensioenfonds.   Verdeling van pensioenrechten bij scheiding De verdeling van het ouderschapspensioen wordt verevening […]