Fideliz Mediation

Fideliz Nieuws

Black Friday bij Fideliz Mediation te Heerenveen

 

 

Vrijdag 14 september gratis informatie over echtscheiding bij Fideliz Mediation

HEERENVEEN – Het is zover u heeft de knoop doorgehakt en u gaat scheiden! En nu? Zoveel vragen spoken er door uw hoofd: “Hoe komt het financieel?”, “Waar kom ik te wonen?”, “Hoe vertellen we het aan de kinderen?”, “Moet er een echtscheidingsconvenant opgesteld worden?”, et cetera…

Wellicht een onzeker moment in uw leven. Veel mensen wachten o.a. door deze onzekerheid jaren, gemiddeld twee tot vijf jaar, met het nemen van de beslissing om te gaan scheiden. Fideliz Mediation wilt graag wat van deze onzekerheden bij u wegnemen en organiseert daarom op de Dag van de Scheiding, op vrijdag 14 september van 9.30 tot 16.00 uur, een Open Dag om u van enige informatie te voorzien. U krijgt een tasje met hierin een brochure met informatie omtrent scheiden, een checklist omtrent alles wat er geregeld moet worden tijdens de echtscheiding. En een luxe arceerstift om alle voor u belangrijke dingen te markeren. Ga voor meer informatie naar https://www.facebook.com/fidelizmediation/. Indien u op deze dag niet in de gelegenheid bent om te komen, dan mag u ook een mail sturen naar bernadette@fideliz.nl om het informatiepakket aan te vragen. U kunt ook bellen naar 0513 72 44 05.

Graag tot ziens bij de Open Dag! De koffie staat klaar!

Publicatie: Groot Heerenveen
 • Wat een scheiding met kinderen doet

   

  De basis voor een kind is veiligheid. Ouders bieden het kind deze veiligheid door stabiliteit te geven op alle fronten. Als er dingen misgaan, dan valt deze rugleuning voor de kinderen weg. Samen goed uit elkaar gaan is belangrijk voor het kind, zodat deze weet dat hij of zij altijd op papa en mama kan terugvallen, ook al zijn zij niet meer bij elkaar. 

  Hoe hoger het instinct van een diersoort is, hoe lager het leervermogen. Een baby voelt dat hij zich moet verbinden om te overleven (= instinct). De kwaliteit van deze verbinding is van groot belang voor de toekomstige relaties van het kind. Als niemand reageert op de aanwezigheid en de acties van een kindje, dan besluit het kindje van ‘de radar’ te verdwijnen. We hebben het hier over sensitieve responsiviteit. Het kindje voelt dat hij of zij niet gezien wordt en besluit zijn eigen weg te gaan en verstoot iedereen uit de ‘binnenring’ (=de steungroep). In deze binnenring verwerft een kindje empathisch vermogen. Op het moment dat iedereen in deze binnenring wordt verstoten, creëert het kind geen empathisch vermogen en leert het instrumenteel met mensen om te gaan. Hij of zij gaat mensen dan behandelen zoals je met voorwerpen omgaat. Dit zijn de kinderen zonder geweten: de nieuwe moordenaars, -overvallers, verkrachters, enzovoort. Vervolgens kan worden besloten om iedereen uit de buitenring, de ‘weak ties’, in de binnenring te trekken. Degenen die dit gedrag vertonen, zijn de angstige hechters en zij zijn continu op zoek naar bevestiging. Dit zijn de types die vatbaar worden of zijn voor bijvoorbeeld loverboys.

  Voorbeelden

  Het zelfbeeld is het beeld dat jouw ouders, en de overige personen in jouw steungroep, jou hebben gegeven over jezelf. Je bent afhankelijk van voorbeelden; de zogenaamde ‘rolmodellen’. De kans dat je kind gaat scheiden als jij bent gescheiden is dan ook twee keer zo groot. Deze kans verdubbelt als jouw kind een partner treft waarvan de ouders ook gescheiden zijn.

  Hechtingsproblematiek

  Adoptiekinderen, kinderen die dagen op het kinderdagverblijf doorbrengen, kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of kinderen die keer op keer met andere verzorgers te maken krijgen, vermijden hechtingscontact. Hier ontstaat hechtingsproblematiek. Kinderen ‘weten’ dat deze mensen op een bepaald moment in hun leven weer verdwijnen en hechten zich daarom aan niemand. Want als de belangrijkste relatie in je leven het niet haalt, welke dan wel? Het vertrouwen in relaties is weg. Er wordt een innerlijke leegte gekweekt. En relaties kunnen een bedreiging gaan vormen.

  30% van onze kinderen is onveilig gehecht! Dit uit zich in gedragsproblemen die zichtbaar zijn voor de omgeving (externaliserende gedragsproblemen). Er is in deze situatie weinig controle over de emoties. Typisch externaliserende problemen zijn agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid. Een kind kan ook internaliserende gedragsproblemen hebben. Er is dan een overcontrole over de emoties. Deze worden naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust. Typische internaliserende problemen zijn sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psycho-somatische klachten.

  Andere gevolgen voor kinderen in echtscheiding die onder voornoemde gedragsproblemen vallen, zijn:

  – problemen in vriendschappen

  – zwakkere band met de ouders, vooral met de vaders

  – problemen op school, zoals lagere cijfers, concentratieproblemen en spanningen in het contact met andere leerlingen.

  De langetermijngevolgen zijn:

  – lager eindniveau van de opleiding

  – lager inkomen

  – een groter eigen scheidingsrisico

  – zwakker wordende band met de (ouder wordende) ouders

Relatie APK bij Fideliz Mediation te Heerenveen

HEERENVEEN – Kerst en oud en nieuw nadert weer. Gezellig met het hele gezin kerst vieren. Naar opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten en gezellig gourmetten.

Het kan allemaal zo gezellig zijn, echter kan het ook een moment zijn waarop je veel ballen hoog probeert te houden. Juist om het gezellig te houden. Want je zit eigenlijk niet lekker in je vel. Je loopt continu met de vraag in je hoofd: “Wil ik nog verder met mijn partner?” De ene keer weet je zeker dat je weg wilt, de andere keer twijfel je ontzettend en weer een andere keer wil je helemaal niet weg. Je hoofd en je hart zijn in dubio met elkaar. Wat ga je doen en hoe vind je de antwoorden op je vragen? Door in gesprek te gaan met je partner, kun je elkaar wellicht weer vinden. Wanneer je signaleert dat er binnen jouw relatie één of meer regelmatig terugkerende conflicten bestaan (over jouw relatie, de opvoeding van jullie kinderen, het omgaan met familie, etcetera) waarbij het niet lukt om deze samen op te lossen, kan mediation uitkomst bieden. Doordat er een negatief patroon in de communicatie tussen jullie beiden is ontstaan, lijkt het vinden van een oplossing onmogelijk geworden.

Fideliz Mediation te Heerenveen biedt hulp bij het helder krijgen van de oorzaken van de verstoorde communicatie. Door op een andere (geweldloze) manier over ditzelfde probleem te communiceren waardoor de oplossing wel gevonden wordt. Bijkomend effect is dat jullie door deze ervaring in de toekomst op een betere manier met elkaar, over zich voordoende meningsverschillen, zult kunnen praten en wél tot oplossingen komt. Misschien is jullie relatie toch nog te redden? Bernadette Keijzer zegt: “Een relatie moet je, net als bijvoorbeeld je boekhouding en je huishouding, bijhouden. Iedereen zou regelmatig een relatie-APK uit moeten voeren en zichzelf de vraag moeten stellen of dit nog de relatie is die ze willen, of men nog gelukkig is met de huidige situatie en zo niet, wat ze hier aan kunnen doen?”

Voor meer informatie kunt u bellen met Fideliz Mediation 0513 72 44 05 of kijk op www.fideliz.nl

 

 

Open bedrijvendag Westerveld

Ook ik sta zaterdag 4 november op de open bedrijvendag van Westerveld bij Astron te Dwingeloo.  Van 10.00 – 17.00 uur bent u van harte welkom.  Er is voor  ieder wat wils, zelf voor de kinderen zijn er activiteiten geregeld. U kunt mij vinden bij stand 61. Hopelijk tot ziens!

 

Fideliz Mediation nieuws: Nieuwe Oostellingwerver

(klik op bovenstaande link om het nieuwsbericht te kunnen lezen)

De Uitdaging: “Weer in gesprek gaan”

Publicatie: 07-06-2017
Bernadette Keijzer Fideliz

In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Bernadette Keijzer, eigenaresse van Fideliz Mediation.
Als zesjarige wilde ze secretaresse worden, naarmate ze ouder werd wilde Bernadette Keijzer (37) maatschappelijk werkster worden. Alleen omdat ze zich daar nog niet klaar voor vond, omdat ze bang was dat ze alles mee naar huis zou nemen en het zich zou aantrekken, volgde ze opleidingen op secretarieel gebied. Bernadette is daarom ook eerst een tijd werkzaam geweest als office manager op een advocatenkantoor en een makelaarskantoor voordat ze in de mediation terechtkwam.
Kinderen
“Mijn eerste kindje kwam 29 oktober 2011 ter wereld en tien maanden later was ik alweer zwanger. Van een tweeling. Toen besloot ik om maar even niet meer te werken, ik had het druk genoeg”, zegt Bernadette Keijzer. Toen haar kinderen een jaar of drie waren, ze op de peuterspeelzaal zaten en ze wat tijd over had, ging ze nadenken over wat ze zou gaan doen als de kinderen naar school zouden gaan. “Ik wilde niet wachten met een studie als zij al naar school zouden gaan, ik wilde dan al aan het werk zijn.
Mediator
Ze regelde dat de kinderen een extra ochtend naar de peuterspeelzaal konden, zodat zij een studie kon volgen. Dat werd een opleiding tot mediator met familiespecialisatie. “De eerste keer dat die opleiding ter sprake kwam, was rond de jaarwisseling naar 2016. Ik heb nog met het idee gespeeld om nu wel voor maatschappelijk werkster te gaan, want ik vond me er nu wel klaar voor. Ik ben wat ouder en ik kan de dingen nu beter loslaten door alle ervaring die ik heb opgedaan in het verleden met werk en dingen die ik heb gezien. Toen stelde iemand mij de vraag of mediation niet iets voor mij was, hij vond mij daar wel het type voor.” Bernadette ging zich erin verdiepen en deed ook een beroepstest. Daar kwam toevallig ook nog mediator uit. Het gaf haar de bevestiging om ervoor te gaan.
Fideliz Mediation
“Ik wilde niet meer terug naar mijn werk als secretaresse. Ik vond het tijd om nu hetgeen te gaan doen waar mijn passie ligt. Werken met mensen. Dit was voor mij het moment om om te scholen. Ik wilde ook niet meer voor een baas werken, maar voor mezelf.” Bernadette had dan ook gelijk het idee om voor zichzelf als mediator aan de slag te gaan. “Dit kan ik doen op de momenten dat de kinderen naar school zijn en dan ben ik ook nog de moeder met het bakje thee en het koekje als mijn meisjes thuiskomen uit school.” Fideliz Mediation, zoals haar bedrijf heet, werd opgericht op 26 maart 2017. De naam komt vanuit het Latijn. “Fidelis betekent ‘vertrouwd en eerlijk’. Dat is wel alles wat mediaton moet behelzen. Het moet in een vertrouwde omgeving zijn en alles wat besproken wordt, is vertrouwd en moet vertrouwd blijven. Eerlijkheid daarin is ook heel belangrijk.” Omdat de domeinnaam Fidelis al weg was, besloot ze er Fideliz van te maken. Bernadette heeft haar eigen kantoorruimte in Heerenveen, maar bemiddelt ook in Wilhelminaoord en Steenwijk.
Weer in gesprek
Als mediator probeert ze cliënten, die bijvoorbeeld in scheiding liggen of een familieruzie hebben weer met elkaar in gesprek te laten gaan door structuur te bieden in de (veelal) vastgelopen communicatie. “Dat is voor mij een uitdaging, om mensen weer met elkaar te laten praten. Ik moedig mensen aan om met elkaar in gesprek te blijven en ieder hun eigen verhaal te vertellen. Ik stimuleer ze om zoveel mogelijk op eigen kracht de kwestie aan te pakken. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat. Dat alles is gezegd wat er (nog) gezegd moest worden en alles naar tevredenheid is geregeld voor nu en in de toekomst. Zeker als er kinderen in het spel zijn is het essentieel dat, in het geval van een scheiding, de onderlinge afspraken worden nageleefd. Als er behoefte aan is, kan ik doorverwijzen naar een psycholoog of een kindercoach.” De ervaring leert Bernadette dat mensen vaak met haar praten en niet met elkaar, als ze bij haar komen. Het is haar bedoeling dat er op een gegeven moment een kantelmoment komt en dat mensen weer met elkaar in gesprek komen. Dat is voor haar wel een uitdaging.Mensenmens
Dit werk past bij Bernadette omdat ze volgens eigen zeggen een mensenmens is. Ze kan rust en structuur bieden in gesprekken. “Ik merk ook dat mensen graag hun verhaal aan mij doen. Toen ik nog werkte op kantoor en mensen belden mij, kreeg ik soms hele levensverhalen te horen. Ik denk dat dat mij ook heel geschikt maakt voor het vak.” Dat haar bedrijf groter wordt, zou leuk zijn, maar dat is niet waar haar prioriteit ligt. “Ik mag graag met mensen werken en ben er om mensen te helpen. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”Mieke van Veen
http://www.heerenveensecourant.nl/nieuws/56306/de-uitdaging-weer-in-gesprek-gaan/

HARINGVAATJE NAAR OVVO

Publicatie: 16-06-2017

Afgelopen vrijdag werd de Haringparty georganiseerd voor ondernemers in Westerveld. De veiling van het haringvaatje en schilderij van Ellen de Jongh uit Uffelte leverde samen 1.150 euro op. Het haringvaatje ging voor 650 euro naar onze ondernemersvereniging. ’s Avonds werden de 75 haringen door nieuw lid Bernadette Keijzer van Fideliz aangeboden aan De Menning in Wilhelminaoord. Voorzitter Hilco Broekman won ook nog een tweedaagse schilderscursus van Ellen de Jongh uit Uffelte. Het was een geslaagde haringparty!

haringparty westerveld de menning

 

WhatsApp chat