Bonje met de buren

Bonje met de buren?

Wanneer je last hebt van je buren is het het beste wanneer je ze hier op een rustige manier over aanspreekt. Leg uit waar je last van hebt en probeer om hier samen een goede oplossing voor te vinden. In veel gevallen zal het probleem hiermee uit de wereld geholpen zijn. Wordt je klacht niet serieus genomen of ontstaat er een burenruzie die steeds verder escaleert, dan is het verstandig om een objectieve derde in te schakelen om een einde aan het probleem te maken. Je kunt hierbij denken aan een mediator. Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Ik kan jou begeleiden in het gesprek met de buren en een ander licht op de situatie laten schijnen. Jullie moeten samen de oplossing bedenken, maar ik denk graag met jullie mee om het probleem op te lossen zodat de situatie voor beide partijen weer leefbaar wordt.

Buurtbemiddeling is een ideaal middel om bij beginnende overlastsituaties in te zetten. Deze methode brengt buurtgenoten na een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Een onafhankelijke bemiddelaar helpt om tot een acceptabele oplossing te komen.

 

Werkwijze

Buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Fideliz Mediation helpt de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict.

Fideliz Mediation besteedt veel aandacht aan het herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Buurtbemiddeling is vooral goed toepasbaar bij situaties die in beginsel te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over: geluidsoverlast, erfscheiding, overlast door kinderen of huisdieren, vernielingen, rommel, vreemde geuren, parkeeroverlast en bejegening (pesten, roddelen, discriminatie).

  

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten voor een succesvolle toepassing van buurtbemiddeling zijn:

  • Buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) hun conflict.
  • Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie.
  • Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen.
  • De mediator stelt zich onpartijdig op en geven geen oordeel.
  • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Wanneer je erin slaagt om je conflict/kwestie op te lossen met behulp van mediation, kun je je de weg naar de rechter besparen. Ook daar heeft iedereen voordeel van. Een gerechtelijke procedure kan erg lang duren en is bovendien zeer kostbaar. Verder zal het de relatie met je buren niet ten goede komen. In plaats van dat je samen tot een aanvaardbare oplossing komt, zal de rechter bepalen wat er moet gebeuren. Je hebt de oplossing dus niet meer in eigen hand.

Voor tips download nu de Brochure buurtbemiddeling.

  

Buurtbemiddeling vanuit gemeente geregeld?

Buurtbemiddeling wordt veelal aangeboden door de gemeente waarin je woonachtig bent. Het is echter nog niet in alle gemeentes geregeld. Benieuwd of buurtbemiddeling binnen jouw gemeente geregeld is? Hier vind je een kaart van Nederland met in rode kleur aangegeven waar buurtbemiddeling wél vanuit de gemeente is geregeld.