Hernieuw Je Relatie Met Het Traject:

Relatie Geslaagd!

Het traject “Relatie Geslaagd” voorziet in tools om conflictescalatie bij partners te voorkomen en hen te helpen om hetgeen dat is geweest een plek te geven en te werken aan een hernieuwde relatie. Dit bereik je door met elkaar in gesprek te gaan, maar daarnaast gaan jullie ook naar huis met concrete oefeningen. Ook krijg je door het traject heen steeds meer belangrijke achtergrondinformatie over het ontstaan en het verloop van jullie relatie(s), de verstrengeling van conflict en verlies, de rol van rouw, en (indien hier sprake van is) de invloed van seksuele ontrouw.

Deze aanpak is vernieuwend omdat deze niet alleen is gericht op conflicthantering, maar ook op verlieshantering. Herken je dat gevoel? Dat er door de jaren heen van alles verloren is gegaan? Dat je niet meer samen kunt lachen om grappen? Dat je elkaar ergens onderweg bent kwijt geraakt? En dat je er helemaal alleen voor staat? Er is altijd wel iets in de relatie verloren gegaan waardoor jullie op dit punt zijn aanbeland. Aandacht voor zowel verlies als conflict helpt partners dit te verwerken en afscheid te nemen van hun oude liefdesrelatie. En dát biedt hen mogelijkheden om de relatie te hernieuwen.

Relatie Geslaagd

Overzicht van de sessies

Het traject “Relatie Geslaagd” bestaat uit 5 sessies. Dit is exclusief de intake. De sessies duren 90 minuten en vinden bij voorkeur één keer in de twee weken plaats. Op die manier hebben jullie voldoende tijd om de huiswerkoefeningen uit te voeren en te reflecteren op wat jullie in de vorige sessie hebben geleerd. De sessies worden voorafgegaan door de intake.

De intake

De intake bestaat uit een gesprek tussen jullie samen en een kortere sessie van +/- 45 minuten apart. Dit kan bij mij in de praktijk, maar kan ook telefonisch of via Zoom of Google Meet. De bevindingen van de intake worden kort in een gezamenlijke sessie teruggekoppeld en getoetst. In deze sessie kan ook meteen gestart worden met het traject. Het is prettig om de intake zo snel mogelijk te doorlopen, het liefst binnen één week.

De sessies

1SamenkomenSamen kijken naar herinneringen aan periode waarin jullie goed wisten waarom jullie samen waren. En destructieve patronen in jullie relatie en de effecten daarvan worden blootgelegd en besproken
2Conflict- en VerliesverhelderingKijken naar de conflicten en de verliezen die zich hebben voorgedaan en zich nu nog voordoen
3Écht luisterenDoor écht te luisteren naar elkaar ontstaat er aandacht voor de wederzijdse beleving van het verlies van de relatie. Zo kan ruimte ontstaan om elkaar te vergeven
4IntegratieErkennen en respecteren van het verlies en alles wat daarmee samenhangt om zo een nieuwe start te kunnen maken
5PartnerschapHervinden van vertrouwen en het maken van een nieuwe verbinding