Relatie Hechting

Oorzaken Van Een Onveilige Hechting

Oorzaken Van Onveilige Hechting

Wat zijn oorzaken van een onveilige hechting? Er zijn veel redenen waarom zelfs een liefhebbende, gewetensvolle ouder er misschien niet in slaagt een veilige gehechtheidsband met haar baby te creëren. De oorzaken van een onveilige hechting kunnen zijn:

Een jonge of onervaren moeder hebben, die niet over de nodige opvoedingsvaardigheden beschikt.

Jouw ouder of primaire verzorger heeft last gehad van depressies veroorzaakt door isolement, gebrek aan sociale steun of hormonale problemen, waardoor zij gedwongen werd zich terug te trekken uit de verzorgende rol.

De verslaving van jouw ouder of primaire verzorger, aan alcohol of andere drugs verminderde hun vermogen om uw fysieke of emotionele behoeften nauwkeurig te interpreteren of erop te reageren.

Traumatische ervaringen, zoals een ernstige ziekte of ongeval waardoor het hechtingsproces werd onderbroken.

Lichamelijke verwaarlozing, zoals slechte voeding, onvoldoende lichaamsbeweging of verwaarlozing van medische problemen.

Emotionele verwaarlozing of misbruik. Jouw verzorger schonk bijvoorbeeld weinig aandacht aan jou als kind, deed weinig moeite om jouw gevoelens te begrijpen of was verbaal gewelddadig.

Lichamelijk of seksueel misbruik, of het nu gaat om lichamelijk letsel, verkrachting, incest of ongewenste seks.

Scheiding van uw primaire verzorger door ziekte, overlijden, echtscheiding of adoptie.

Inconsistentie in de primaire verzorger. Je hebt bijvoorbeeld een opeenvolging van kindermeisjes of personeel op kinderdagverblijven meegemaakt.

Frequente verplaatsingen of plaatsingen. Je veranderde bijvoorbeeld voortdurend van omgeving door jouw jonge jaren in weeshuizen door te brengen of tussen pleeggezinnen te verhuizen.

Hulp krijgen bij onveilige gehechtheid

Als je een onveilige hechtingsstijl bij jezelf of bij je romantische partner herkent, is het belangrijk om te weten dat je jezelf er niet bij neer hoeft te leggen dat je je hele leven lang dezelfde houdingen, verwachtingen of gedragspatronen aanhoudt. Het is mogelijk om te veranderen en je kunt als volwassene een veiligere hechtingsstijl ontwikkelen.

Therapie kan van onschatbare waarde zijn, of het nu een-op-een is met een therapeut of met je huidige partner in relatietherapie. Een therapeut met ervaring in de hechtingstheorie kan je helpen om je emotionele ervaring uit het verleden te begrijpen en veiliger te worden, alleen of als stel.

Een systemische coach kan bijvoorbeeld goed helpen om inzichtelijk te maken wat en waar het is misgegaan en waarom. Hier kan veel in werking worden gezet om jouw systeem te doorbreken en het anders te gaan doen.

Als je geen toegang hebt tot de juiste therapie, zijn er nog steeds genoeg dingen die je zelf kunt doen om een ​​veiligere hechtingsstijl op te bouwen. Leer om te beginnen alles over jouw onveilige hechtingsstijl. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je de reflexieve houdingen en gedragingen van onveilige gehechtheid kunt herkennen en corrigeren die mogelijk bijdragen aan je relatieproblemen.

Oorzaken Van Onveilige Hechting
De volgende tips kunnen ook helpen bij de overgang naar een veiligere hechtingsstijl:

1. Verbeter je non-verbale communicatieve vaardigheden

Een van de belangrijkste lessen uit de gehechtheidstheorie is dat volwassen relaties, net als de eerste relatie die je hebt met je primaire verzorger, voor hun succes afhankelijk zijn van non-verbale vormen van communicatie.

Ook al ben je je er misschien niet van bewust, als je met anderen omgaat, geef en ontvang je continu woordeloze signalen via de gebaren die je maakt, je houding, hoeveel oogcontact je maakt en dergelijke. Deze non-verbale signalen sturen sterke signalen over wat je echt voelt.

Op elke leeftijd kan het ontwikkelen van hoe goed je non-verbaal leest, interpreteert en communiceert, jouw relaties met andere mensen helpen verbeteren en verdiepen. Je kunt leren deze vaardigheden te verbeteren door aanwezig te zijn in het moment, te leren omgaan met stress en je emotionele bewustzijn te ontwikkelen.

2. Boost je emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie (ook wel emotioneel quotiënt of EQ genoemd) is het vermogen om je eigen emoties op een positieve manier te begrijpen, te gebruiken en te beheersen om je in te leven in je partner, effectiever te communiceren en op een gezondere manier met conflicten om te gaan.

Naast het helpen verbeteren van hoe goed je non-verbale communicatie leest en gebruikt, kan het opbouwen van emotionele intelligentie helpen om een ​​romantische relatie te versterken. Door je emoties te begrijpen en hoe je ze kunt beheersen, ben je beter in staat om je behoeften en gevoelens aan je partner te uiten, en ook om te begrijpen hoe je partner zich echt voelt.

3. Ontwikkel relaties met mensen die veilig gehecht zijn

Een relatie hebben met een andere persoon die ook een onveilige hechtingsstijl heeft, kan zorgen voor een verbintenis die op zijn best niet synchroon loopt, rotsachtig, verwarrend of zelfs pijnlijk in het slechtste geval. Hoewel je als stel samen door je onzekerheden heen kunt werken, kan het als je alleenstaand bent helpen om een ​​partner te zoeken met een veilige hechtingsstijl om je te helpen weg te komen van de negatieve denk- en gedragspatronen.

Een sterke, ondersteunende relatie met iemand die je het gevoel geeft dat je geliefd bent, kan een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van je gevoel van veiligheid. Schattingen lopen uiteen, maar onderzoek suggereert dat 50 tot 60 procent van de mensen een veilige hechtingsstijl heeft, dus er is een goede kans om een ​​romantische partner te vinden die je kan helpen je onzekerheden te overwinnen. Evenzo kan het ontwikkelen van sterke vriendschappen met deze personen je ook helpen nieuwe gedragspatronen te herkennen en aan te nemen.

4. Los elk jeugdtrauma op

Zoals hierboven besproken, kan het ervaren van trauma als baby of jong kind het hechtings- en bindingsproces onderbreken. Trauma bij kinderen kan het gevolg zijn van alles dat van invloed is op jouw gevoel van veiligheid, zoals een onveilige of onstabiele thuisomgeving, scheiding van jouw primaire verzorger, ernstige ziekte, verwaarlozing of misbruik. Wanneer trauma uit de kindertijd niet wordt opgelost, kunnen gevoelens van onzekerheid, angst en hulpeloosheid voortduren tot in de volwassenheid.

Zelfs als je trauma vele jaren geleden is gebeurd, zijn er stappen die je kunt nemen om de pijn te overwinnen, je emotionele balans te hervinden en weer te leren vertrouwen en verbinding te maken in relaties.

Bron: Lawrence Robinson, Jeanne Segal , Ph.D. en Jaelline Jaffe, Ph.D.

Relatietips en trics

WIL JE MEER?

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSTE RELATIETIPS & TRICS, PLUS ENKELE EXCLUSIEVE TESTS!
We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Aanbevolen artikelen